Založ si blog

Dynamizovaná sadzba dane pre PO

V tomto príspevku chcem ukázať ako môže „degresívna daň“ pre právnické osoby prispieť ku dynamizácii rastu hrubých miezd. Navrhnutý systém zároveň reflektuje trhový princíp prirodzenej selekcie úspešných (prosperujúcich) podnikov a znevýhodňuje podniky s reálne nízkymi hospodárskymi výsledkami. Podniky, ktorých hospodárska činnosť je reálne málo zisková, nemôžu v princípe ani ponúknuť svojim zamestnancom primerané pracovné podmienky ani neznamenajú podstatný daňový prínos. Je preto otázne či podporovať takéto subjekty, alebo radšej subjekty prosperujúce a vytvoriť podmienky aby pre nich bolo zvyšovanie miezd zamestnancom výhodné. Návrh je založený na znižovaní sadzby dane v závislosti od výšky vyplácaných miezd a dá sa zaradiť medzi „degresívne systémy“.

Tento príspevok nie je žiadnym návrhom riešenia situácie na Slovensku- skôr podnetom na diskusiu o rôznych možnostiach daňových systémov.

Dynamizovaný základ sadzby dane pre právnicke osoby (závislý od regiónu pôsobenia [kraja] právnickej osoby [podniku, s.r.o.; a.s.; atd….]).

 

Definície:

Median: alebo prostredná hodnota (znaku) alebo centrálna hodnota (znaku) je hodnota, ktorá rozdeľuje postupnosť podľa veľkosti zoradených výsledkov na dve rovnako početné polovice. V štatistike patrí medzi stredné hodnoty. Platí, že najmenej 50 % hodnôt je menších alebo rovných a najmenej 50 % hodnôt je väčších alebo rovných mediánu. [ref.1]

Modus: Najčastejšie sa vyskstujuca hodnota, resp. maximálna hodnota hustoty funkcie pravdepodobnostného rozdelenia výskytu hodnôt skúmaného javu. [ref.2]

 

Základ sadzby dane zo zisku pre právnické osoby = X (napr. 19 %); táto sadzba nech je rovnaká pre celú SR.

Koeficient dynamizácie základu sadzby dane Y nech sa vypočíta ako podiel:

  • priemernej hrubej mzdy v národnom hospodárstve v minulom roku v danom regióne  (Ar) (údaj získaný na základe údajov štatistického úradu SR pre dané zdaňovacie obdobie [tento údaj je rozdielny pre jednotlivé regióny SR]).
  • mediánu (alebo modusu) hrubej mzdy vyplácanej v zdaňovacom období v danom podniku (B) (údaj zabezpečený mzdovým oddelením daného podniku [tento údaj je rozdielny pre rôzne podniky v závislosti od výšky vyplácaných hrubých miezd]).

Koeficinet dynamizácie Y= Ar /B.

Pre podniky dosahujúce hrubý platový medián/modus (B) nižší ako hrubá priemerná mzda v národnom hospodárstve v danom regióne (Ar) je koeficient dynamizácie Y= Ar /B  >1

Pre podniky dosahujúce hrubý platový medián (B) vyšší ako hrubá priemerná mzda v národnom hospodárstve v danom regióne (Ar) je koeficient dynamizácie Y= Ar /B  <1

 

Sadzba dane (SD) pre právnické osoby nech sa vypočíta ako SD= X.Y (napr. 19 %xY)

Dôsledok:

Čím vyššie hrubé platy (z hľadiska mediánových/modusových hodnôt) v danom podniku tým nižšia sadzba dane.

 

Modelový výpočet: Tento výpočet je len ilustratívny zanedbávajúci množtvo reálnych faktorov a nemá ambíciu reflektovať realitu.

-100 000 (Eur) je hrubý ročný zisk po odpočítaní všetkých položiek okrem nákladov na zamestnanca.

-Ročné naklady na zamestnanca. [ref.3]

-Základ dane (ZD) nech je: 100 000 – ročné náklady na zamestnanca

-Y= Ar/B

-SD (sadzba dane) = 19.Y (%)

-Daň = ZD.Y

-CZ (čistý zisk)= ZD – Daň

 

platovy median/modus 769 Eur (B)

priem. plat v nar. hosp. = 769 (Ar)

naklady na zam. 1040; 12 x 1040 = 12 480

100 000 – 12 480= 87 520 (zaklad dane)

Y=1

SD= 19×1 = 19 %

DAN= 87 520 x 0.19 = 16 629

CZ= 87 520 – 16 629 = 70 891


platovy median/modus 600 Eur (B)

priem. plat v nar. hosp. = 769 (Ar)

naklady na zam. 811; 12×811 = 9732

100 000 – 9732 = 90 268 (zaklad dane)

Y  = 1.28

SD= 19×1.28= 24 %

DAN= 90 268 x 0.24 = 21 664

CZ= 90 268-21 664= 68 604

platovy median/modus 800 Eur (B)

priemerny plat v narodnom hosp. = 769 (Ar)

naklady na zam. 1082; 12×1081= 12 984

100 000 – 12 984 = 87 016 (zaklad dane)

Y= 0.96

SD= 19×0.96= 18.3 %

DAN=  87 016 x 0.183 = 15 924 Eur

CZ = 87 016 – 15 924 = 71 092


platovy median/modus 1000 Eur (B)

priemerny plat v narodnom hosp. = 769 (Ar)

naklady na zam. 1352; 12×1352 = 16 224

100 000 – 16 224 = 83 776 (zaklad dane)

Y= 0.77

SD = 19×0.77= 14.6 %

DAN = 83 776 x 0.146 = 12 231

CZ = 83 776 – 12 231 = 71 545

platovy median/modus 1200 Eur (B)

priemerny plat v narodnom hosp. = 769 (Ar)

naklady na zam. 1622; 12×1622 = 19 464

100 000 – 19 464 = 80 536

Y= 0.64

SD = 19×0.64 = 12.2 %

DAN = 80 536 x 0.122 = 9 825

CZ = 80 536 – 9 825 = 70 710


platovy median/modus 1400 Eur (B)

priemerny plat v narodnom hosp. = 769 (Ar)

naklady na zam. 1889; 12×1889 = 22 668

100 000 – 22 668 = 77 332

Y= 0.55

SD = 19×0.55 = 10.5 %

DAN = 77 332 x 0.105 = 8 120

CZ = 77 332 – 8 120 = 69 212

platovy median/modus 1600 Eur (B)

priemerny plat v narodnom hosp. = 769 (Ar)

naklady na zam. 2156; 12×2156 = 25 872

100 000 – 25 872 = 74 128

Y= 0.48

SD = 19×0.48 = 9.1 %

DAN = 74 128 x 0.09 = 6 671

CZ = 74 128 – 6 671 = 67 457

 

 

prvý výpočet pre medián/modus 769 je zároven vyjadrením pôvodného stavu (teda SD= 19 %).

až pri medián/modus hodnote 1200 Eur je čistý zisk nižší ako pri 769 Eur (naklady na zamestnancov prevýšia daňový regres) ale aj to len o cca 0.3 %.

 

O kolko štát vyberie viac/menej oproti pôvodnému stavu:

1. v praxi bude s väčšou pravdepodobnosťou viac podnikov s mediánovými/modusovými hodnotami príjmov pod hranicou priemernej hrubej mzdy v národnom hospodárstve.

2. dá sa predpokladať, že priemerná hrubá mzda bude za daných podmienok ročne rýchlejšie narastať.

3. kompenzáciou príjmov štátu pri percentuálnom daňovom regrese prosperujúcich podnikov je daňový progres u menej prosperujúcich podnikov (ich zastúpenie vzhladom na bod 1 môže byť podstatne vačšie, ich danové základy však podstatne menšie) ako aj zvýšená spotreba pri náraste hrubých miezd (vačšie príjmy z DPH atd…).

4. vzhľadom na predchádzajúce body je možné predpokladať že takýto „degresívny prístup“ by neznamenal výpadok danových príjmov pre štát.

 

Dan pôvodná (DANpo) (19 %) + Daň a odvody (FOzamestnanec) [ref3] = Pp

Dan po dynamiziácii (DANdyn) + Daň a odovody (FOzamestnanec) [ref3] = Pd

Pd/Pp je vyjadrenám miery daňového regresu resp. progresu (o takýto koeficient vyberie štát menej resp. viac, vzhľadom na 19 % rovnú daň, na danich z činnosti individuálneho podniku).

 

platovy median/modus 769 Eur

priem. plat v nar. hosp. = 769

Y=1

DANpo. (PO)= 16 629+2064=18693= Pp

DANdyn. (PO)= 16 629+2064=18693=Pd

Pd/Pp = 1

DAN + Odv (FO)= 2064

 

platovy median/modus 600 Eur

priem. plat v nar. hosp. = 769

Y  = 1.28

DANpo. (PO)= 17 151+1459= 18610= Pp

DANdyn. (PO)= 21 664+1459= 23123= Pd

Pd/Pp= 1.24

DAN + Odv (FO) = 1459

platovy median/modus 800 Eur

priem. plat v nar. hosp. = 769

Y  = 0.96

DANpo. (PO)= 16 533+2172= 18 705=Pp

DANdyn. (PO)= 15 924+2172= 18 096=Pd

Pd/Pp= 0.97

DAN + Odv (FO) = 2172

platovy median/modus 1000 Eur

priemerny plat v narodnom hosp. = 769

Y= 0.77

DANpo. (PO)= 15 917 +2880= 18797

DANdyn. (PO) = 12 231+2880= 15 111

Pd/Pp=0.80

DAN + Odv (FO)= 2880

 

 

Referencie:

 

Ref.1: wikipeida.sk

Ref.2: wikipedia.de

Ref.3: www.SME.sk/ekonomika/kalkulacky/kalkulator-cistej-mzdy-2012

 

Rozprávka o kráľovi jeho pokladníkovi a márnotratnom šašovi.

10.05.2012

V krajine za sklenenou horou a čiernočiernym lesom, kde sa piesok lial a voda sypala, žil prebohatý kráľ. Tento mal veselého a márnotratného šaša, ale aj usilovného, po peniazoch a moci bažiaceho viac »

Robert Fico a „prisoner’s dilemma“

25.03.2012

Dnes by som sa chcel zamyslieť. Dúfam, že sa mi to podarí. Ak sa mi to predsa len nepodarí, prosím prípadného čitateľa o zhovievavosť. Nevyžadujem však, aby čitateľ čítal článok až viac »

Príčiny Osvienčimského procesu? – národný socializmus

24.03.2012

Moja reakcia na článok- Aké sú skutočné príčiny Osvienčimského procesu? Strach z národného socializmu, alebo strach z nemeckej hrdosti? V prvom rade oceňujem rozsah a faktičnost (podopretú viac »

invalid, ZŤP, ŤZP, invalidi, dôchodca, invalidný, vozíček

Osobní asistenti budú lepšie platení

22.06.2018 18:23

Prezident SR Andrej Kiska podpísal novelu zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP).

Krysa, potkan

Mladý muž a potkan. Zišli sa na chodbe ružinovskej nemocnice

22.06.2018 17:42

Pacient ružinovskej nemocnice zbadal v stredu večer na chodbe potkana. Natočil ho na video.

trump, sýria

Trump eskaluje obchodnú vojnu, hrozí clom na autá

22.06.2018 17:13

Americký prezident Donald Trump na twitteri pohrozil Európskej únii clom na automobily. Ak EÚ nestiahne opatrenia voči USA, "zaťažíme dvadsaťpercentným clom všetky ich autá".

Taliansko Salvini Janov návšteva

Salvini nemieni prijať z Nemecka migrantov registrovaných v Taliansku

22.06.2018 17:07

"Nemôžeme už prijať ani jediného. Naopak, chceme sa nejakých zbaviť," citoval nemecký spravodajský týždenník Der Spiegel šéfa talianskeho rezortu vnútra.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 5
Celková čítanosť: 7941x
Priemerná čítanosť článkov: 1588x

Autor blogu

Kategórie