Založ si blog

Dynamizovaná sadzba dane pre PO

V tomto príspevku chcem ukázať ako môže „degresívna daň“ pre právnické osoby prispieť ku dynamizácii rastu hrubých miezd. Navrhnutý systém zároveň reflektuje trhový princíp prirodzenej selekcie úspešných (prosperujúcich) podnikov a znevýhodňuje podniky s reálne nízkymi hospodárskymi výsledkami. Podniky, ktorých hospodárska činnosť je reálne málo zisková, nemôžu v princípe ani ponúknuť svojim zamestnancom primerané pracovné podmienky ani neznamenajú podstatný daňový prínos. Je preto otázne či podporovať takéto subjekty, alebo radšej subjekty prosperujúce a vytvoriť podmienky aby pre nich bolo zvyšovanie miezd zamestnancom výhodné. Návrh je založený na znižovaní sadzby dane v závislosti od výšky vyplácaných miezd a dá sa zaradiť medzi „degresívne systémy“.

Tento príspevok nie je žiadnym návrhom riešenia situácie na Slovensku- skôr podnetom na diskusiu o rôznych možnostiach daňových systémov.

Dynamizovaný základ sadzby dane pre právnicke osoby (závislý od regiónu pôsobenia [kraja] právnickej osoby [podniku, s.r.o.; a.s.; atd….]).

 

Definície:

Median: alebo prostredná hodnota (znaku) alebo centrálna hodnota (znaku) je hodnota, ktorá rozdeľuje postupnosť podľa veľkosti zoradených výsledkov na dve rovnako početné polovice. V štatistike patrí medzi stredné hodnoty. Platí, že najmenej 50 % hodnôt je menších alebo rovných a najmenej 50 % hodnôt je väčších alebo rovných mediánu. [ref.1]

Modus: Najčastejšie sa vyskstujuca hodnota, resp. maximálna hodnota hustoty funkcie pravdepodobnostného rozdelenia výskytu hodnôt skúmaného javu. [ref.2]

 

Základ sadzby dane zo zisku pre právnické osoby = X (napr. 19 %); táto sadzba nech je rovnaká pre celú SR.

Koeficient dynamizácie základu sadzby dane Y nech sa vypočíta ako podiel:

  • priemernej hrubej mzdy v národnom hospodárstve v minulom roku v danom regióne  (Ar) (údaj získaný na základe údajov štatistického úradu SR pre dané zdaňovacie obdobie [tento údaj je rozdielny pre jednotlivé regióny SR]).
  • mediánu (alebo modusu) hrubej mzdy vyplácanej v zdaňovacom období v danom podniku (B) (údaj zabezpečený mzdovým oddelením daného podniku [tento údaj je rozdielny pre rôzne podniky v závislosti od výšky vyplácaných hrubých miezd]).

Koeficinet dynamizácie Y= Ar /B.

Pre podniky dosahujúce hrubý platový medián/modus (B) nižší ako hrubá priemerná mzda v národnom hospodárstve v danom regióne (Ar) je koeficient dynamizácie Y= Ar /B  >1

Pre podniky dosahujúce hrubý platový medián (B) vyšší ako hrubá priemerná mzda v národnom hospodárstve v danom regióne (Ar) je koeficient dynamizácie Y= Ar /B  <1

 

Sadzba dane (SD) pre právnické osoby nech sa vypočíta ako SD= X.Y (napr. 19 %xY)

Dôsledok:

Čím vyššie hrubé platy (z hľadiska mediánových/modusových hodnôt) v danom podniku tým nižšia sadzba dane.

 

Modelový výpočet: Tento výpočet je len ilustratívny zanedbávajúci množtvo reálnych faktorov a nemá ambíciu reflektovať realitu.

-100 000 (Eur) je hrubý ročný zisk po odpočítaní všetkých položiek okrem nákladov na zamestnanca.

-Ročné naklady na zamestnanca. [ref.3]

-Základ dane (ZD) nech je: 100 000 – ročné náklady na zamestnanca

-Y= Ar/B

-SD (sadzba dane) = 19.Y (%)

-Daň = ZD.Y

-CZ (čistý zisk)= ZD – Daň

 

platovy median/modus 769 Eur (B)

priem. plat v nar. hosp. = 769 (Ar)

naklady na zam. 1040; 12 x 1040 = 12 480

100 000 – 12 480= 87 520 (zaklad dane)

Y=1

SD= 19×1 = 19 %

DAN= 87 520 x 0.19 = 16 629

CZ= 87 520 – 16 629 = 70 891


platovy median/modus 600 Eur (B)

priem. plat v nar. hosp. = 769 (Ar)

naklady na zam. 811; 12×811 = 9732

100 000 – 9732 = 90 268 (zaklad dane)

Y  = 1.28

SD= 19×1.28= 24 %

DAN= 90 268 x 0.24 = 21 664

CZ= 90 268-21 664= 68 604

platovy median/modus 800 Eur (B)

priemerny plat v narodnom hosp. = 769 (Ar)

naklady na zam. 1082; 12×1081= 12 984

100 000 – 12 984 = 87 016 (zaklad dane)

Y= 0.96

SD= 19×0.96= 18.3 %

DAN=  87 016 x 0.183 = 15 924 Eur

CZ = 87 016 – 15 924 = 71 092


platovy median/modus 1000 Eur (B)

priemerny plat v narodnom hosp. = 769 (Ar)

naklady na zam. 1352; 12×1352 = 16 224

100 000 – 16 224 = 83 776 (zaklad dane)

Y= 0.77

SD = 19×0.77= 14.6 %

DAN = 83 776 x 0.146 = 12 231

CZ = 83 776 – 12 231 = 71 545

platovy median/modus 1200 Eur (B)

priemerny plat v narodnom hosp. = 769 (Ar)

naklady na zam. 1622; 12×1622 = 19 464

100 000 – 19 464 = 80 536

Y= 0.64

SD = 19×0.64 = 12.2 %

DAN = 80 536 x 0.122 = 9 825

CZ = 80 536 – 9 825 = 70 710


platovy median/modus 1400 Eur (B)

priemerny plat v narodnom hosp. = 769 (Ar)

naklady na zam. 1889; 12×1889 = 22 668

100 000 – 22 668 = 77 332

Y= 0.55

SD = 19×0.55 = 10.5 %

DAN = 77 332 x 0.105 = 8 120

CZ = 77 332 – 8 120 = 69 212

platovy median/modus 1600 Eur (B)

priemerny plat v narodnom hosp. = 769 (Ar)

naklady na zam. 2156; 12×2156 = 25 872

100 000 – 25 872 = 74 128

Y= 0.48

SD = 19×0.48 = 9.1 %

DAN = 74 128 x 0.09 = 6 671

CZ = 74 128 – 6 671 = 67 457

 

 

prvý výpočet pre medián/modus 769 je zároven vyjadrením pôvodného stavu (teda SD= 19 %).

až pri medián/modus hodnote 1200 Eur je čistý zisk nižší ako pri 769 Eur (naklady na zamestnancov prevýšia daňový regres) ale aj to len o cca 0.3 %.

 

O kolko štát vyberie viac/menej oproti pôvodnému stavu:

1. v praxi bude s väčšou pravdepodobnosťou viac podnikov s mediánovými/modusovými hodnotami príjmov pod hranicou priemernej hrubej mzdy v národnom hospodárstve.

2. dá sa predpokladať, že priemerná hrubá mzda bude za daných podmienok ročne rýchlejšie narastať.

3. kompenzáciou príjmov štátu pri percentuálnom daňovom regrese prosperujúcich podnikov je daňový progres u menej prosperujúcich podnikov (ich zastúpenie vzhladom na bod 1 môže byť podstatne vačšie, ich danové základy však podstatne menšie) ako aj zvýšená spotreba pri náraste hrubých miezd (vačšie príjmy z DPH atd…).

4. vzhľadom na predchádzajúce body je možné predpokladať že takýto „degresívny prístup“ by neznamenal výpadok danových príjmov pre štát.

 

Dan pôvodná (DANpo) (19 %) + Daň a odvody (FOzamestnanec) [ref3] = Pp

Dan po dynamiziácii (DANdyn) + Daň a odovody (FOzamestnanec) [ref3] = Pd

Pd/Pp je vyjadrenám miery daňového regresu resp. progresu (o takýto koeficient vyberie štát menej resp. viac, vzhľadom na 19 % rovnú daň, na danich z činnosti individuálneho podniku).

 

platovy median/modus 769 Eur

priem. plat v nar. hosp. = 769

Y=1

DANpo. (PO)= 16 629+2064=18693= Pp

DANdyn. (PO)= 16 629+2064=18693=Pd

Pd/Pp = 1

DAN + Odv (FO)= 2064

 

platovy median/modus 600 Eur

priem. plat v nar. hosp. = 769

Y  = 1.28

DANpo. (PO)= 17 151+1459= 18610= Pp

DANdyn. (PO)= 21 664+1459= 23123= Pd

Pd/Pp= 1.24

DAN + Odv (FO) = 1459

platovy median/modus 800 Eur

priem. plat v nar. hosp. = 769

Y  = 0.96

DANpo. (PO)= 16 533+2172= 18 705=Pp

DANdyn. (PO)= 15 924+2172= 18 096=Pd

Pd/Pp= 0.97

DAN + Odv (FO) = 2172

platovy median/modus 1000 Eur

priemerny plat v narodnom hosp. = 769

Y= 0.77

DANpo. (PO)= 15 917 +2880= 18797

DANdyn. (PO) = 12 231+2880= 15 111

Pd/Pp=0.80

DAN + Odv (FO)= 2880

 

 

Referencie:

 

Ref.1: wikipeida.sk

Ref.2: wikipedia.de

Ref.3: www.SME.sk/ekonomika/kalkulacky/kalkulator-cistej-mzdy-2012

 

Rozprávka o kráľovi jeho pokladníkovi a márnotratnom šašovi.

10.05.2012

V krajine za sklenenou horou a čiernočiernym lesom, kde sa piesok lial a voda sypala, žil prebohatý kráľ. Tento mal veselého a márnotratného šaša, ale aj usilovného, po peniazoch a moci bažiaceho viac »

Robert Fico a „prisoner’s dilemma“

25.03.2012

Dnes by som sa chcel zamyslieť. Dúfam, že sa mi to podarí. Ak sa mi to predsa len nepodarí, prosím prípadného čitateľa o zhovievavosť. Nevyžadujem však, aby čitateľ čítal článok až viac »

Príčiny Osvienčimského procesu? – národný socializmus

24.03.2012

Moja reakcia na článok- Aké sú skutočné príčiny Osvienčimského procesu? Strach z národného socializmu, alebo strach z nemeckej hrdosti? V prvom rade oceňujem rozsah a faktičnost (podopretú viac »

írsko, referendum, potraty

Írsky parlament schválil návrh zákona povoľujúci umelé prerušenie tehotenstva

13.12.2018 22:58

Írsky premiér Leo Varadkar označil schválenie legislatívy zákonodarcami za "historickú chvíľu pre ženy".

donald trump

Stretnutie Putina s Trumpom nebude možné, kým Rusko nevráti zajaté lode

13.12.2018 22:03

Vyhlásil to poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť John Bolton.

Francúzsko, Štrasburg, streľba

Francúzska polícia zastrelila útočníka z vianočných trhov

13.12.2018 21:55, aktualizované: 22:23

Cherifa Chekatta našla polícia ukrytého v sklade.

trump

Trump vyzval Fed, aby prestal zvyšovať úroky

13.12.2018 20:43

Americký prezident Donald Trump vyzval centrálnu banku (Fed), aby na svojom budúcotýždňovom zasadnutí nepokračovala v sprísňovaní menovej politiky.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 5
Celková čítanosť: 8217x
Priemerná čítanosť článkov: 1643x

Autor blogu

Kategórie